အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အႀကိဳဖိုရမ္သို႔ တက္မတက္ ကယားျပည္နယ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယခုလ ၁၉ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္

ထ်ဳိးျမာ

ေတာင္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအႀကိဳဖိုရမ္သို႔ ကယားျပည္ နယ္ရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္၊မတက္ကိုမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉)ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ Lain နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ကယးျပည္နယ္ေဒသအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိယ္စား ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပထမအႀကိမ္ CSOs ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ ၁၉ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းမွာပဲ တစ္ခါတည္း လူကိုယ္စားျပဳမွဳနဲ႔ အဖြဲ႔ကိုယ္စားျပဳမယ့္ လူေတြ တစ္ဖြဲ႔တစ္ဦးစီေလာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္တယ္။ မသြားဖို႔ကို အားလုံးဆုံးျဖတ္တယ္ဆိုရင္လည္း အဲ့ဒီမွာမသြားေတာ့ဘူးေပါ့ ”ဟု ၄င္း ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ရိွအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ CSOs ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရိွေသးေပ။

ေတာင္ႀကီးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ အႀကိဳဖိုရမ္သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္မည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံCSOsဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူ ကိုသြင္လင္းေအာင္ကေျပာသည္။

တစ္နိုင္ငံလုံဆိုင္ရာ CSOs အႀကိဳဖိုရမ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) မွ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ CSOsဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄-၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ UPDJC မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ CSOs အႀကိဳဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦးေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ( ျမန္မာနိင္ငံ CSOs ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဝင္) တစ္ဦးျဖစ္သူ မစုစုေဆြက ေျပာပါသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိုရမ္အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ကြက္ခိုင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳကိုလည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Comments

comments