အျပန္အလွန္စြပ္စြဲအျငင္းပြားေနေသာလိြဳင္ေကာ္က ေျမလုပြဲ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)-

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေဘာ္ဝမ္ရပ္ကြက္အနီး စစ္တပ္ေတာင္ကြင္းအမွတ္ ၁၆၆ ရိွ ေျမ ၇၇ ဧကကို  ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းေျမ (Town Plan)ေနရာဟုဆိုကာ အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ေနၿပီး ယင္းေျမေနရာကို ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားက ၎တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဟု ဆိုကာ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား အျငင္းပြားေနၾကသည္။

ယင္းေျမေနရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ေရးဆြဲလ်ာထားသည့္အတြက္ ေျမေနရာတိုင္းတာျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္သာ ရိွသည္ဟု လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးက ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

 

“၂၀၁၃ ကတည္းက Town Plan (ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း) ေရးဆြဲထားၿပီးသား။ ဒီေျမေနရာေတြ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာရံုး ၃၄ ရံုး အတြက္ စီစဥ္ထားၿပီးသားပါ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ပဲရိွမယ္။” ဟု ဦးေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။

ယင္းေျမေနရာမ်ားအေပၚ မိမိတို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ Town Plan (ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း)ေရးဆြဲမည္ကိုလည္း မသိရိွရေၾကာင္း ဦးတာမိြဳင္က ေျပာသည္။  

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေျမေနရာတိုင္းတာမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္ (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

အဆိုပါ အမွတ္ ၁၆၆ ကြင္း စစ္တပ္ေတာင္ကြင္းေျမ ၇၇ ဧကေပၚ ေတာင္သူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ ၿခံကာျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ယင္းကြင္းအမွတ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ လိမ္လည္ထားၿပီး ကြင္းအမွတ္မွာ ၁၅၄ ကြင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ယခင္ကတည္းက စိုက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ယင္းေျမ ဧက ၇၇ ေပၚရိွ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(က.လ.လ.တ)၊ အသြင္ေျပာင္း(ရပခ)ျပည္သူ႔စစ္ဌာေန ဟိုယာေဒသႏွင့္  KNDP အဖြဲ႔တို႔၏ မိသာစုအခ်ိဳ႕က ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဦးေစာလုကူက ေျပာသည္။

ယင္ေနရာမ်ားကို ယခင္က စစ္တပ္မွ လံုျခံဳေရးအတြက္ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၾကက္ဆူစိုက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခိုင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔မွ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္ဟု တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ျငင္းဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳးေသာ္က တရားစြဲဆိုထားေသာ ယင္းေျမေနရာသည္ ၎တို႔၏ စာရင္းအင္းတြင္ အကြက္အမွတ္ ၁၆၆ သာျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္သည္။

၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေရးသားထားေသာ စာကို လိုက္လံကပ္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားကို မတရားသျဖင့္ သိမ္းယူျခင္းခံခဲ့ရၿပီး  ယင္းကိစၥမတိုင္ခင္ အဆိုပါ ေျမမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ယင္းေျမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ခင္းႏွင့္ ကာရံထားေသာ ၿခံစည္းရိုးမ်ား အနည္ငယ္ထိခိုက္ ပ်က္စီးမည္ျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းညိွယူၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကို္င္ၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေျမေနရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအလို႔ငွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မက်ဴးေက်ာ္ရန္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မလိုက္နာပါက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၈၈ အရေသာ္လည္းေကာင္း အျခားဥပေဒတရပ္ရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ၂၀၁၇ ေမလ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရံုးသို႔ စာျဖင့္ေပးပို႔ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေျမေနရာတိုင္းတာမႈမ်ားကို ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေျမေနရာတိုင္းတာမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

Comments

comments