ဦးဂျော့ချ်မျိုးမြင့်

အမည် – ဦးဂျော့ချ်မျိုးမြင့်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၄၅၄၂၃
အသက် – ၆၇နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာ(ပထဝီ)
အလုပ်အကိုင် – လက်ထောက်ညွှန်(ငြိမ်း) စည်ပင်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးရှေးဖဲ

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးရှေးဖဲနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၃၀၀အသက် – ၆၄နှစ်ပညာအရည်အချင်း – B.A,B.Edအလုပ်အကိုင် – လက်ထောက်ညွှန်မှူး(ငြိမ်း) ပညာရေးဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments