ဦးပိုးရယ်အောင်သိန်း

အမည် – ဦးပိုးရယ်အောင်သိန်း
အသက် – ၆၇နှစ်
လူမျိုး/ဘာသာ – ကယား၊ဗုဒ္ဓ
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
မိဘအမည် – ဦးစိုးရယ်၊ ဒေါ်စိုးမြာ
နေရပ် – ထေးသမ၊ လွိုင်ကော်
ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

Comments

comments

Next Post

ဦးဘော်ရယ်

Fri Oct 9 , 2020
အမည် – ဦးဘော်ရယ်အသက် – ၆၅နှစ်လူမျိုး/ဘာသာ – ကယား၊ ဗုဒ္ဓပညာအရည်အချင်း – စက်မှု အ.ထ.ကမိဘအမည် – ဦးတူရယ်၊ ဒေါ်ပိုးမြာနေရပ် – နောင်ယား(က)၊ လွိုင်ကော်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရွေးချယ်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) Comments comments