ေဒသ၏ ပညာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း အခက္ႀကံဳ

မူအက္စတာ

ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ ပညာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လူထုဗဟိုျပဳ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံက ေျပာသည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟိုျပဳ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတာဝန္ခံ ေစာဘရာထူးက “ပညာေရးအရ နည္းနည္းေလး။ ေက်ာင္းမတက္ရေတာ့ေလေနာ။ ၂ တန္း ၃ တန္း အထိပဲ တက္ဖူးေတာ့ ဗမာစကားသိိပ္နားမလည္ေတာ့ စာရင္းဇယားလုပ္တ့ဲအခါမွာ တအားနဲ႔ခက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အေဝးကရြာေတြဆိုရင္ လက္မွတ္မထိုးတတ္တ့ဲ ရြာေတြရွိတယ္။ ပထမႏွစ္မွာ တအားခက္တယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ နည္းနည္းေလး အဆင္ေျပလာၿပီ။ နည္းနည္းလြယ္ကူလာတာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ရွိ လူထုဗဟိုျပဳ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕ အစရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္သူေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ပြဲကို ဖရူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိႈင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ေစာဘရာထူးက “ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ တျခားစီမံကိန္း ကြာျခားတာကေတာ့ နံပါတ္တစ္က ေထာက္ပံ့ေငြေပါ့။ ေက်းရြာလူထုေတြကို တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့တယ္။ လူထုကိုယ္တိုင္က ပိုက္ဆံကို ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲတယ္။ ကိုယ္တိုင္လုပ္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဒီေက်းလက္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းေတြက ေက်းရြာေတြကို ကူညီရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ထူးျခားတာ တစ္ခုက ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္တာျဖစ္ျဖစ္ အႀကံျပဳတာျဖစ္ျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ”ဟု ေျပာသည္။

လူထုေတြကို တိုက္ရိုက္စီမံခြင့္ေပးသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုအတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည့္ လမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းတာဝန္ခံမ်ားက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းစတင္သည့္ႏွစ္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေရးသြင္းျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုရျခင္းမ်ားက ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရိွေနၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ ၎တို႔အတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

“အရင္က သူတို႔ေတြဆို ေဘာပင္ေတာင္မကိုင္တတ္ၾကေသးဘူး အင္းပက္နဲ႔ပဲ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းရတယ္ အခုဆို သူတို႔အရမ္းတတ္လာၿပီ” ဟု ဦးဟိန္းမင္းလတ္က ေျပာသည္။

ခါးဘယ္အုပ္စု ရီခီေခါေက်းရြာမွ မအေညးဇယ္က “က်မတို႔အရင္က စစတုန္းကဆို အရမ္းခက္တယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ လြယ္သြားတယ္ အေတြ႔အၾကံဳလည္း ရသြားတယ္ အခုဆိုအဆင္ေျပပါၿပီ ဟု ၎ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စာရင္းကိုင္အလုပ္အခက္အခဲကို ေျပာၾကားသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တည္းက ကမာၻ ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရိွ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Comments

comments

Next Post

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၂ )

Sat Jul 29 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e%e1%81%8f-%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84/"></div>ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဇူလိုင္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျဖစ္ေပသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၅ ႀကိမ္ႏွင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယခု ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အား တင္သြင္းရာ၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e%e1%81%8f-%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->