ေမာ္ခ်ီးေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံ ေဒသခံမ်ား စီးပြားေရးခက္ခဲေန

ဦးျမာ

ေမာ္ခ်ီးေျမျပိဳမႈေၾကာင္း ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရတဲ့ ေဒသခံေတြဟာ ေနရာသစ္မွာ ေနထိုင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္မေျပေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေျမၿပိမႈထဲအိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရွံဴးသြားရတ့ဲလူေတြကိုေတာ့ လက္ရွိမွာေမာ္ခ်ီးေဒသနဲ႔ ေလးမိုင္ခန္႔ေဝးတ့ဲေနရာမွာ အလင္းတန္းေက်းရြာအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုအစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အ့ဲဒီမွာကသူတုိ႔ခ်ေပးတ့ဲေနရာနဲ႔က စီးပြားေရးလုပ္စားလ ို႔မရဘူးစီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဝမ္းစာကိုရွာလို႔မလြယ္ဘူး။ ကိုယ္တတ္ထားတ့ဲပညာနဲ႔ အ့ဲဒီနားမွာလည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ က်ေတာ္ဆိုရင္ ပရိေဘာဂတတ္တယ္ က်ေတာ့္မိန္းမဆိုရင္ စက္ခ်ဳပ္တယ္။ အ့ဲမွာအိမ္ေျခေလးငါးဆယ္ေလာက္နဲ႔ က်ေတာ္တို႔ ပရိေဘာဂသြားလုပ္လို႔ မရဘူးစက္ခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ အ့ဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးဟုိမွာက စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းလာတယ္။” ဟု အလင္းတန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ ကိုဒိုးလံုးကေျပာသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသရွိေဒသခံမ်ားဟာသတၱဳကိုသာအဓိကကထားၿပီးစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပို္င္းမွာအလုပ္ရွားပါးလာတ့ဲအမ်ွ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးအျဖစ္ ေစ်းေရာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတ့ဲ အိမ္ရွင္မေတြအတြက္လည္း ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာတယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။

“အ့ဲဒီမွာဒီေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္သြားတ့ဲေနာက္ပိုင္းမွာဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ဒီအလုပ္အကိုင္ေတြကေတာ့ ရွားပါးကုန္တယ္။ ရွားပါးကုန္ေတာ့ က်ေတာ္တို႔က ေမာ္ခ်ီးေဒသမိုင္းတြင္း ဧရိယာ သတၱဳအေပၚမွာပဲ မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနရတာ လုပ္တ့ဲအခါက်ေတာ့ ျပင္ပအလုပ္သမားလည္း လာမလုပ္ေတာ့ဘူး။ လာမလုပ္ေတာ့ ဘာေတြကိုအကုန္ထိခို္က္လဲဆိုရင္ က်ေတာ္တို႔ ဒီေမာ္ခ်ီးမွာသတၱဳမလုပ္ပဲနဲ႔ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ပဲလုပ္တ့ဲလူေတြ အကုန္လံုးက ကိုင္းႀကိဳးမွီတ့ဲအေနအထားမွာ လုပ္ကိုင္ၾကတာေပါ့ အဓိကကေတာ့ သတၱဳလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ သတၱဳလုပ္ငန္းထိခို္က္သြားရင္ အကုန္ထိခိုက္တာေပါ့ စီးပြားေရးလည္းထိခို္က္တယ္။” ဟု ေမာ္ခ်ီးေဒသခံ ကိုေကာင္းေဝသိန္းကဆိုသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသဟာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကို ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီးအႏၱာရယ္ဇံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခ့ဲရပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ ယာယီေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျပင္ပဆရာ၊မကို ဌါးရမ္းသင္ၾကားေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Comments

comments