ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းစြာခ်ျပေစလို

ဦးျမာ

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ ေရကာတာ ၃ခု ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း အေပၚ၊ တက္လာေသာ အစိုးရသစ္မွ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပေစလို ေၾကာင္း အနာဂတ္သံလြင္ အဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာ ေဒၚႏွင္းရီကေျပာသည္။

“လံုးဝကိုက်မတို႔ စိုးရိမ္တယ္ က်မတို႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ဒီကိစၥကိုေျဖရွင္းလို႔ရမယ္ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်ေလာက္တ့ဲစကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့ ေျပာသင့္တယ္” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းမွာ တည္ေဆာက္ရန္ ေရေျမအေနထား တိုင္းတာမႈ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳထား  သည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနၿပီး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္၊မျဖစ္ကို မူ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚတြင္           မူတည္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီး ဦးေမာ္ေမာ္ကေျပာသည္။

“သူတို႕ကို ေပးလုပ္တာမလုပ္တာသည္ ဒါ ျပည္သူေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြက တင္လိုက္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ သေဘာပါ။” လို႕ ဦးေမာ္ေမာ္ကေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘးတေလ်ာက္ တြင္ ေဒသခံ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိေနၿပီး ၎တို႕မွာ သံလြင္ျမစ္ေဘးတေလ်ာက္ရွိ   နႈန္းေျမမ်ားကို အမီွျပဳၿပီးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးျဖစ္တည္လာပါက ၎ ေက်းရြာ ၂၀       ေက်ာ္ ၏ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ရမည့္အေနထားသို႕ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚႏွင္းရီကဆက္ေျပာသည္။

“သူတို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္ သူတို႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကလံုးဝကိုေပ်ာက္သြားမယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ေဒသဘက္ကလူေတြ ကေတာသူေတာင္သားေတြပါ”ဟုေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရနွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP )အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသမၼဂၢမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မေမဇင္လတ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တဖန္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္သည့္ အေနထားမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။

“ဒီသံလြင္တစ္ေလွ်ာက္မွာ KNPP က လႈပ္ရွားေနတာရွိတယ္ေပါ့ေနာဆိုေတာ့ ဒီလက္နက္ကိုင္ေတြၾကားမွာထိပ္ တိုက္ျပန္ေတြ႕ႏိုင္တ့ဲ ျပသနာမ်ိဳးေတြ ျပန္ပစ္ခတ္ႏုိ္င္တ့ဲ ျပသနာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ” ဟုေျပာသည္။

မီဂါ၀ပ္ ၄,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထား ေသာ သံလြင္ျမစ္ေပၚေရကာတာ၊ မီဂါဝပ္ (၁၃၀) ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ ပြန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ ေရကာတာ၊ႏွင့္ မီဂါဝပ္ ၁၁၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သဘက္ေခ်ာင္းေရကာတာ တို႕ကို တည္ေဆာက္ရန္ ယခင္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါတန္းကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္းတစ္စံုတစ္ရာတုန္႔ျပန္မႈ မရွိခ့ဲေပ။

Comments

comments