ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြဆပ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲရွိ

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူၿပီး ဆန္စပါး၊ ေျပာင္း၊ပဲ၊ ႏွမ္းစသည္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၾကရာ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူအမ်ားအျပား ေျပာင္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြဆပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟု ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္မွ ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရျဖဴေက်းရြာတြင္ ေျပာင္းအမ်ားအျပား သြားေရာက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ထီးသဲကလိုးေက်းရြာမွ ေမာင္ေမဂြ်န္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီႏွစ္ ေျပာင္းဖူးတစ္ခင္းလံုးစိုက္ထားတယ္၊ ေစ်းကမရွိဘူး၊ ဒီပံုစံအတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမေတာ္ေၾကးျပန္ဆပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ မသိပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ယခုခ်ိန္ထိ ေျပာင္းမ်ားကို သိုေလွာင္ထားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြကို ယခုလို သီးႏွံေပၚခ်ိန္ တြင္ျပန္ဆပ္ရသည္ဟုသိရသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေခ်းေငြမဆပ္သည့္ေတာင္သူမ်ားရွိပါက ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ၿပီး ျပန္လည္ဆပ္ေစျခင္း၊ ရက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက ဒဏ္ေၾကးတပ္ျခင္းတုိ႔ စသည့္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကယားျပည္နယ္က ေတာင္သူေတြက ေခ်းေငြေတြကို အခ်ိန္မွန္ျပန္လာဆပ္ၾကပါတယ္။ ေတာင္သူေတြက ရိုးသားၾကတယ္၊ စည္းကမ္းရွိၾကပါတယ္၊ အရင္ႏွစ္က ရာႏႈန္းျပည့္ျပန္လာဆပ္ၾကပါတယ္ ဒီႏွစ္လည္း ျပန္လာဆပ္ႏိုင္ၾကမွာပါ” ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

လယ္စိုက္ေတာင္သူအတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္းေခ်းေငြမွာ တစ္ဧက(၁၅၀၀၀၀)-(တစ္သိန္းခြဲ)ေခ်းယူႏိုင္ၿပီး၊ ယာစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္မူ တစ္ဧကကို ၂ေသာင္းက်ပ္ ရရွိႏိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ေခ်းယူႏိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ပံုစံ(၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေတာင္သူမ်ားကသာ ေခ်းယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြယူေသာ ေတာင္သူမ်ား စုစုေပါင္းေတာင္သူဦးေရ ငါးေထာင္ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုက္သင့္သည့္ေျပာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ျပည္နယ္ေျပာင္းအသင္း ဥကၠဌမွ ဆိုထားေသာ္လည္း ယခုတြင္ ေျပာင္းေစ်းမွာ ပိုမိုက်ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments

comments