ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူတို႕ စကားသံတခ်ိဳ႕

အသစ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူေတြဘယ္လို စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရတာလဲ၊ သူတို႔ဘာေတြ ေျပာေနၾကလဲ၊ ေတာင္သူေတြရဲ႔ စကားသံစုစည္းမႈတို႕ကို တင္ျပေပးထားေပးထားပါတယ္။

ဦးျမင့္သြင္ – တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

အခု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖြားေလးစု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီအစိုးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ျပႆနာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ ဥပေဒျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ သတိမူဖို႔လိုတယ္။ အစိုးရကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစတဲ့ ပံုစံျဖစ္သြားေစႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ဥပေဒအကာအကြယ္မဲ့တာကို ဥပေဒမျပဌာန္းေပးတဲ့အျပင္ ေမာင္းထုတ္ပါတယ္လို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ေလ။

ခြန္းဘီထူး – ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ

ဒီဥပေဒက ကြ်န္ေတ္ာတို႔အတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိ္ု႔က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေရာ၊ တျခားသူေတြေရာ ဒီဥပေဒေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုေနၿပီ။ ဒီဟာေတြကို အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြကို ေျမေတြအသံုးခ်ေနတဲ့ ဥပေဒေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ နားလည္မႈေတြထားဖို႔ရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးမွပဲ ကြ်န္ေတာ္တိ္ု႔ဒီေျမဥပေဒေတြကို စဥ္စားသင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ခရိုနီေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္ေျမေတြသိမ္းတဲ့ဟာနဲ႔ ပတ္သက္တာ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြက မသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့ေနာ၊ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ပံုစံေတြ ျပန္လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္။

မူထေရးဇာ – ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး

ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ ေသခ်ာတာကေတာ ေျမျပန္႔တို၊ တျခားျပည္မတို႔ဖက္မွာနဲ ဆင္ေျပေကာင္းေျပလိမ့္မယ္။ ကြ်န္မတို႔ေတာင္တန္းနယ္ေျမေတာ အဆင္မေျပဘူးေပါ၊ ကြ်န္မတို႔အစဥ္အလာ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲေျမကို သူတို႔က လုပ္ကိုင္သူမရွိဘူး ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းဆိုၿပီးေတာ သတ္မွတ္ခ်င္တယ္၊ ကြ်န္မတို႔အတြက္ ဒီဥပေဒ တိုင္းရင္းသာားတြက္ ဆင္မေျပဘူး၊ ကြ်န္မတို႔သေဘာ မတူဘူးဆိုရင္ ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ ေလးငါးေယာက္နဲ ကန္႔ကြက္ၿပီးေတာ က်န္တဲ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက လက္ခံေနမယ္ဆိုလည္း ဆင္မေျပဘူးေပါ၊ ဒီဥပေဒဟာ ေသခ်ာတယ္ အခ်ိန္လည္းမရေတာဘူး သံုးလေလာက္ဘဲက်န္တယ္ ဆိုတဲ အေနအထားမွာ ေသခ်ာတယ္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္တဲ  ဖြဲစည္းဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြ်န္မတို႔ကို ဒီအေပၚ ထပ္ၿပီးေတာ အသိေပးမွာလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ သြားမွာလည္းဆိုတဲဟာလည္း အေသးစိတ္သြားဖို႔ လိုမယ္ေပါေနာ္။

ခြန္းေအာင္ထြန္းဦး – ဒုန္းဒူထန္ေက်းရြာ

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နဲ ပတ္သက္ၿပီးသံုးလဘဲက်န္တယ္ဆိုတဲ အေပၚမွာ မွတ္ပံုတင္ရမယ္ဆိုၿပီး အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွတ္ပံုတင္ခဲရင္ အစိုးရကေတြက လုပ္ေပးနိုင္မလား၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထင္တယ္ အစိုးရကမွတ္ပံုတင္မေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ပဋိပကၡ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ ၿပီးေတာ ေတာင္သူရဲ႔အနာဂတ္ ေရွ႔ေရးအတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္စိုးရမ္မိတာေပါ။

၁ . မိုးၿဗဲေဒသခံ ေတာင္သူတစ္ဦး

ဒီအေျခအေနရဆိုရင္ အားလံုးေထာင္က်မယ့္ကိန္းရွိတယ္၊ အဲဒါကိုေတာ လက္မခံနိုင္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္္တို႔ဖက္က ျပန္ၿပီးေတာ တိုက္မယ္ဆိုိရင္ တစ္စုတစ္စည္း လက္တြက္ညီဖို႔လိုတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ ဒီဟာကို သိလားမသိလားဆိုတာ ေလ့လာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုမယ္ ဒါမွသာ ဘယ္လိုျပန္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ အကုန္လံုးစည္းလံုးဖို႔လိုတယ္။

ေလွ်ာက္ခိုင္းတယ္၊ ေလ်ွာက္တာဘယ္လိုပံုစံနဲ ေလွ်ာက္ရမယ္ဆိုတာ တပိုင္တနိုင္ေလွ်ာက္တဲသူတြက္က ဧက ၅၀ ထိဘဲ ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္၊ ကုမၸဏီကဆိုရင္ ဧက ၅၀၀၀ ကေန ဧက ၅၀၀၀၀  ထိ ေလွ်ာက္နိုင္တယ္၊ ေလွ်ာက္တာျခင္းတူတူ အစိုးရလည္းေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးတာလည္း အစိုးရျဖစ္တဲတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေလွ်ာက္တာကို ေပးမလား ကုမၸဏီ ေလွ်ာက္တာကို ေပးမလား၊ ေငြမ်ားတရားနိုင္ဆိုၿပီးရွိတယ္၊ ေနာက္ကယန္းေနထိုင္ရာ ေဒသႀကည့္ရင္ ကမၸဏီသံုးခုေလွ်ာက္စာေတာင္မရွိဘူး၊ မေလွ်ာက္ရင္အေရးယူမယ္၊ က်ဳးေက်ာ္ျဖစ္မယ္ေျပာတဲတြက္ လမ္းကနွစ္လမ္းဘဲက်န္တယ္။ ေထာင္ထဲ၀င္မလား အေသခံမလားဆိုတာ။ ဒီဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားရဲ သေဘာဆႏၵကို ယူဖို႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။

ဦးအလိန္းရိွဳဖာ – ပူဖားေက်းရြာေဒသခံေတာင္သူ

ကယန္းေျမဧကတိုင္းမွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ယခုတိုင္ေအာင္ တစ္ရြာနဲတစ္ရြာ၊ တစ္ေယာက္နဲတစ္ယာက္ ၊ သူ႔ကပိုင္ေျမကိုယ့္ပိုင္ေျမဆိုၿပီးရွိတယ္၊ အခုမွရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဘိုးေဘးဘီဘင္ကတည္းက သတ္မွတ္ခ့ဲၾကတယ္၊ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နွစ္ေယာက္ၾကား၊ နွစ္ရြာၾကားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆိုတာမရွိဘူး၊ ေက်ာက္နစ္လံုးေတာင္မွ ဒါသူ႔ေက်ာက္ကုိယ့္ေက်ာက္ဆိုၿပီး ရွိႀကတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူ႔ေျမ ကိုယ့္ေျမဆိုတာ ေရာင္းျခင္း ၀ယ္ျခင္း တန္ဖိုးထားၿပီး ေရာင္းလိုရာရွိတယ္၊ ၀ယ္လိုရာရွိတယ္။ ခုေလာဆယ္ေတာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့္္အေနနဲ လံုး၀လက္မခံနိင္ပါဘူး။

၂ . မိုးၿဗဲေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပိုင္ထားတဲေျမကို ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားရမယ္၊ မလွ်ာက္ရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတဲအေပၚ။ ဖယ္ခံုမွာ ရွိတဲ တိုင္းရင္းသား ပိုင္ေျမေတြက မွတ္ပံုတင္ထားတာ ၁၀ ပံုမွာ ၃ ပံုေတာင္မရွိဘူး၊ ဒီေတာအေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီပံုစံန႔ဲေတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ အေရးယူမယ္ဆိုတ့ဲ အပိုင္းမွာ အစိုးရန႔ဲ ေတာင္သူနွစ္ဖက္ၾကားမွာ တြက္လို႔မရဘူး၊ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္ရင္လည္း ဥပေဒကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ အမႈကိုဆင္လို႔ရသလို တစ္ဖက္က ေတာင္သူနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ခရိုနီလို႔ေခၚတ့ဲ သယံဇာတ ကုမၸဏီေတြလည္း  ပြဲလန္႔ဖ်ာခင္း ဥပေဒကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အလစ္သုတ္ႏိုင္တ့ဲ အေနအထားမွာရွိတယ္။

၃ မိုးၿဗဲေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး

မိရိုးဖလာပိုင္တ့ဲေျမကို ဥပမာ အင္လန္မွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္တ့ဲေျမကို အျခားနယ္ကလာေနၿပီး အ့ဲမွာ ေျမကိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေျမမွာ လုပ္ေနရင္ ေမာင္းထုတ္ေပးနိုင္မလားေပါ့၊ ႏွစ္ရွည္ပင္လည္း ေပးမစိုက္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျမျဖစ္တ့ဲတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ေပ့ါ၊ လတုနဲအင္လန္တို႔ဆို လက္ရွိျပႆနာရွိေနတုန္း လတုရဲ ေျမေပၚမွလုပ္တ့ဲသူကို အခြန္ေပးရတယ္၊ အခြန္ကမ်ားတယ္ အစိုးရကို ကူညီေတာင္းေပမယ့္ မရခဲ့ဘူး၊  အဲေၾကာင့္ေတာင္သူေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြက လက္တြဲညီဖို႔လိုမယ္။

၄ မိုးၿဗဲေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး

ဥပေဒကို ျပဌာန္းတယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္သြားၿပီးမွ အတည္ျပဳရတယ္။ ဟိုတေလာ ဒါကိုုျပဌာန္းေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုေမးၾကည့္တာ မသိတဲ့အေျခအေနမွာရွိတယ္၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းၿပီးၿပီ မသိဘူးဆိုေတာ့။ ေလွ်ာက္မယ္ လုပ္ေပးႏိုင္မလားေမးေတာ့ ၀န္ထမ္းအင္အားမမွ်ဘူးဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္န႔ဲျဖစ္တယ္။ ဥပေဒကရွိတယ္ ေအာက္ေျခက အလုပ္ႏိုင္ေတာ ဒါကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲေပါ့။ ျပန္ျပင္ဆင္ဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေျမစာရင္းက အလုပ္မလုပ္တာလားေပါ့ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကလႊတ္ေတာ္ေတြ မလုပ္တာလား၊ တင္ျပခ်င္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၁၄ ကြင္းမွာပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္တာကို ခုခ်ိန္ထိမရဘူး၊ မေလွ်ာက္လို႔ ေျမရိုင္းထားခ်င္တာလား သက္သက္မ့ဲ ထားခဲတာလားေပါ့။ ၀ါရီေကာခူၾကားမွာ ပံုစံ(၇) မရေသးတာ အမ်ားႀကီးက်န္တယ္၊ အဲဒါေျမရိုင္းျဖစ္သြားမွာကို ကြ်န္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္။

၅ မိုးၿဗဲေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦး

ဒီဥပေဒျပဌာန္းတာေကာင္းပါတယ္၊ ဒါမယ့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားတြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ မိရိုးဖလာေျမကိုလုပ္တဲ့သူကို အခြန္ေဆာင္ခိုင္းခ်င္တယ္။ မွတ္ပံုတင္ခိုင္းခ်င္တယ္ မွန္တယ္။ ဒါမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာဆိုေတာ့ အခိ်န္လည္းမရ ၀န္ထမ္းအင္အားလည္းမမွ်၊ အဲဒါကို ျပန္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Comments

comments