ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ မူေပၚလစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KYWO) မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၂ မူအန္းေဂ်လာ

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႔မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းဖိုရန္ အတူတကြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KYWO) မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၂ မူအန္းေဂ်လာက ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေပၚလစီထဲမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ကၽြန္မတို႔ျပည္နယ္ရဲ႕ ေပၚလစီေတြမွာ ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ကို အဓိကေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့။ ဒီအဆင့္ထိေရာက္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားမယ္ေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကရင္နီျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္မွ ရရွိလာမည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး ထြက္ရွိလာမည့္ မူေပၚလစီကို ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ညီလာခံ ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူေပၚလစီတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ဖိို႔အတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုရမ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ေျမယာနဲ႔သဘာဝသယံဇာတ အစရွိသည့္ က႑ႀကီး-၅ခု ကို အဓိထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“က႑ႀကီး(၅)ခုမွာ ကၽြန္မတို႔တင္ျပခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့” ဟု ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သေျပကုန္းရြာမွ ေဒၚၾကာမီက ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္ ကို ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး(KYWO)မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါဖိုရမ္သို႔ ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ခု၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လူဦးေရ ၂၅၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments