ၿမိဳ႕ေပၚတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ သတ္မွတ္ေပး

ကိုရယ္

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲ ၊ဖာေဆာင္း၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕ ၃ ၿမိဳ႕ကို လူမႈအေရးသင့္တင့္ရွိေသာၿမိဳ႕ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ေဒသစာရိတ္ခံစားခြင့္ တိုးျမင့္လစာႏႈန္းမ်ား ရရွိေတာ့မည္ဟု ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ဦးက ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္သိသေလာက္ကေတာ့ အရင္ကေတာ ၿမိဳ႔ေပၚဆိုမရဘူးေလ၊ အခုၿမိဳ႕ေပၚၿပန္ရသြားတယ္၊ ပညာေရးတစ္ခုတည္းကြက္ၿပီးေတာ့ မေပးပါဘူး ဌာနတိုင္းရတယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးေပါ” ဦးတင္ဦးက ဟုေျပာသည္။

ယခင္က ေ၀းလံေခါင္ပါးသည့္ ေနရာတြင္သာ ေဒသစရိတ္ကိုတိုးေပးၿပီးလက္ရွိမွာေတာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ပါ ထပ္မံတိုးေပးျခင္းဟုသိရသည္။

Advertisement

ရွားေတာ၊ မယ္စဲၿမိဳ႕ ေပၚတို႕တြင္ ယခင္က ေဒသစာရိတ္မ်ားရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ ေဘာလခဲ ၊ဖာေဆာင္း၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕ ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ ေပၚ ( ၃)ၿမိဳ႕ ထပ္မံၿပီး ေဒသစရိတ္တိုးသည့္ႏႈန္းထားကို စတင္ရရွိေတာ့မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လူမႈေရးအခက္အခဲဆုံးေဒသအဆင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတို႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသည္ ေဒသစရိတ္ ခံစားခြင့္္ရရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

Comments

comments