ကယားမွထြက္သည့္ေကာ္ဖီ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆို

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ကယားျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ ေကာ္ဖီမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဥာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ေကာ္ဖီ ထုုတ္လုုပ္သည့္ ေအာင္ေနလင္းထြန္းကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူ ဦးေငြထြန္းက ေျပာပါသည္။

ဦးေငြထြန္းက “က်ေနာ္တို႔အတြက္က ေဈးကြက္ဆိုတာ အေထြအထူးရွာစရာမလိုေတာ့ပဲနဲ႔ ေဈးကြက္က က်ေနာ္တို႔ဆီကို လိုက္လာတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔သည္ ပိုၿပီးမွ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔စိုက္ပ်ိဳးမႈကို တိုးခ်ဲ႕မယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕မယ္ဆိုရင္ ေဈးကြက္က က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ အရန္အသင့္ရွိပါတယ္။” ဟု ေျပာပါသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရွဳေနစဥ္ (ဓါတ္ပုံ – ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ)

ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကာ္ဖီိစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ေနလင္းထြန္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးပြဲ အခန္းအနားျပဳလုပ္စဥ္ ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည့္ဝတဲ့အရည္အေသြးေတြကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဈးကြက္ေျပာစရာကိုမရွိဘူး။ ျပည့္ဝတဲ့ေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အေသြးေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဈးကြက္က ေအာ္တို သူ႔သူ ဒြန္တြဲပါလာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အခန္းအနားတြင္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက ေျပာသြားပါသည္။

ေကာ္ဖီပင္မ်ားကို ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဟိုယာေဒသတြင္ ဧက ၂၀၊ လိြဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ ဧက၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ဧက စိုုက္ပ်ိဳးထားၿပီး တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ ပ်ိဳးပင္ႀကိဳတင္မွာယူသူမ်ားလည္းရွိသည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေကာ္ဖီပင္သည္ ေအးသည့္ရာသီဥတုကိုႀကိဳက္သည့္အတြက္ ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းက အခန္းအနားတြင္ အႀကံျပဳ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒါဘ်ာကူးေဒါသဲရြာတြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေတာင္သူ ၈ ဦးက ေကာ္ဖီပ်ိဳးပင္ ၆၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးသူဦးေရ မ်ားလာသလို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ပ်ိဳးေဖာက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်လာတာေၾကာင့္ ေကာ္ဖီပင္ ၅,၀၀၀ ခန္ရွိလာသည္ဟု ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚလီးျမာ ကေျပာပါသည္။

ေကာ္ဖီိစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသိပညာ တိုးတက္လာေစရန္၊ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးေစရန္၊အဖြဲ႔လိုက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စတင္ခဲ့သည္ဟု ေဒၚလီးျမာက ဆက္ေျပာသြားပါသည္။

၎ေတာင္သူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္ဖီပိႆာခ်ိန္ ၃၀၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပိႆာခ်ိန္ ၃၀၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ပိႆာခ်ိန္ ၆၀၀၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိႆာခ်ိန္ ၇၂၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူကိုယ္တိုင္ ေကာ္ဖီကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ၿပီး လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ေကာ္ဖီမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ စတင္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု အခန္းအနားတြင္ ဦးေငြထြန္းက ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ၎ကုမၸဏီမွ ေကာ္ဖီပ်ိဳးပင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္အေၾကာင္းကို ေကာ္ဖီပညာရွင္မ်ားက ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

Comments

comments

Next Post

“ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဘဝက လြတ္ခ်င္ၿပီ ”

Fri Sep 13 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%91%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ae-%e1%80%90%e1%80%ad/"></div>ေမာ္ဦးျမာ အခုလုိအခ်ိန္ဆိုရင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖေရစိုးေလးေဒသက ေဒသခံေတြက ေတာင္ယာ ေပါင္းရွင္းရမဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ လိြဳင္ေကာ္ကေန ရွားေတာကို သြားတ့ဲ လမ္းေဘး ဝဲ၊ယာ တေလွ်ာက္မွာ ေတာင္ယာခင္းေတြ ရွိေနၿပီး အခင္းတိုင္းမွာ စပါးပင္၊ေျပာင္းဖူးပင္၊ ႏွမ္းပင္ ေပါက္စေလးေတြကို ေတာင္ေစာင္းေလးေပၚမွာ ထိုင္တလွည့္၊ထတလွည့္ ရွင္းေနၾကပါတယ္။ ေပါင္းရွင္းသူ အမ်ားစုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ကေလးငယ္ေလးေတြကို ေက်ာပိုးၿပီး ေနပူမေရွာင္၊ မိုးရြာ မေရွာင္ပဲ ေပါင္းရွင္းေနၾကရပါတယ္။ အ့ဲဒီထဲမွာမွ ေဒါေဆာ္ဘူးေက်းရြာကေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အလြန္ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားလမ္းမရွိတ့ဲအျပင္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားလာရင္ေတာင္ ေတာၾကား၊ ေတာင္ၾကားထဲကိုသာ ျဖတ္သန္းသြားလာေနရဆဲပါ။ အိမ္ေျခ ၃၀ ဝန္းက်င္သာရွိေသးတ့ဲ ေဒါေဆာ္ဘူးေက်းရြာမွာ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%91%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ae-%e1%80%90%e1%80%ad/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->