ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးခံရေသာ္လည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေနာင္ႏွစ္ထပ္မံစိုက္မည္

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ဘိန္းခင္းျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕ (ဓါတ္ပံု – မူအက္စတာ)

မူဂ်ာမီလိွဳင္

ဘိန္းခင္းမ်ားကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ဆက္လက္စိုကိပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသူ ေတာင္သူဦးေအေဆးဘီယိုကပာသည္။

“သူတို့ဖ်က္လိုက္လည္းမတတ္ႏိူင္ဘူးေလ ဦးတို႔ကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္လည္း ဆက္လုပ္အံုးမွာပဲဟု၎ကဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန မနက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိရဲမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေဒါေရာက္ခူအုပ္စု ဒါေရာက္ခူရြာ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ဘိန္းခင္းမ်ားကို  သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 

၎တို႔ေက်းရြာ၏ မဆီလႊာသည္ အျခားသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးကာ မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ဘိန္းကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကရေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရဘက္မွအစားထိုးသီးႏွံလာေရာက္ ခ်ေပးပါက ေပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ခ်ေပးရန္လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားပါ တစ္ပါတည္းျပေပးလွ်င္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေဒါေရာက္ခူေက်းရြာအုပ္စုသည္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းေသာေႀကာင့္ တျခားသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးပါက လိြဳင္ေကာ္ ဒီေမာ့ဆို အထိသြားေရာက္ ေရာင္းခ်ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို့ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ပါက ကုန္တင္ ကုန္ခ် အခ မ်ား သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ မ်ားႏွင့္ ျပန္တြက္ပါက အျမတ္မက်န္ေႀကာင္းႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပါက ဘိန္းသည္ ၿခံအထိ လာဝယ္ေနေသာသူမ်ားရွိ၍ ပိုအဆင္ေျပေႀကာင္း ဒသခံ တစ္ဦးကေျပာသည္။

၎တို႔အုပ္စုသည္ ဒါေရာက္ခူေက်းရြာအသိသာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးအဆင္မေျပပါ။ မိုးရာသီတြင္ သြားလာရပိုဆိုးသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွာဆိုရင္ လမ္းေကာင္းေသးတယ္ ဒါေပမဲ အုပ္စုထဲကရြာေတြဆို ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ မိုးရာသီအခ်ိန္ဆို ပိုခက္ခဲတယ္ေလ” ဟု အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကဆိုသည္။ 

ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ရွိေသာေႀကာင့္ သာက္သံုးရန္ေရလည္း အလြန္ခက္ခဲေႀကာင္းႏွင့္ ရာသီအခ်ိန္တြင္ သံုးေရအတြက္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဝယ္ရေႀကာင္းကိုလည္း ၎ကဆိုသည္။

ေဒါေရာက္ခူအုပ္စုရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္းျပဳရသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဖ်က္စီးလိုက္ေသာဘိန္းခင္းမွာ ၃ ဧကခန္႔ရွိေႀကာင္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လိုဘာခိုအုပ္စု၊ ဆာင္ဒူေက်းရြာတြင္ ၇ ဧကခန္႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္းတစ္ေနရာ(၁၀)ဧကခန္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments