ေက်းလက္ေဒသက အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုဟာ ဘာေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္ေစာက်ၾကတာလဲ (ရုပ္သံ)

ကယားျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသက အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္က်ေလ့ရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ဘာမ်ားပါလဲ။

Comments

comments