ေမာ္ခ်ီး အႏၲရာယ္ဇုန္အတြင္း အစိုးရကခ်ေပးသည့္ ေျမကြက္ေနရာ ၅ပံု ၄ပံုကို ကိုလက္ခံသူမ်ားမွာ အျခားေဒသမွ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္

‪#‎ထ်ိဳးျမာ‬

ေမာ္ခ်ီးအႏာၱရယ္ဇံုအတြင္းတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက ခ်ေပးေသာ ေျမကြက္ေနရာ ၁၅၂ ေနရာကို လက္ခံသူ အိမ္ေထာင္စု ငါးပံု ေလးပံုမွာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားမဟုတ္ပဲ အျခားေဒသမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေဒသခံမ်ားထဲမွ အစိုးရ ခ်ထားေပးသည့္ ေျမေနရာ ရယူသူ အိမ္ေထာင္စု အေရ အတြက္ မွာ ၃၀ ခန္႕သာရွိၿပီး စုေပါင္းေပါင္း ခ်ေပးသည့္ ေျမကြက္ေနရာ ၏ ၅ပံုတပံု ခန္႕သာ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံတဦးထံမွသိရသည္။

“ဒီေရႊ႕ေျပာင္းသမားေတြကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ကေတာ့ ေျမေနရာရရင္ေတာ့ယူမွာပဲ။” ဟု၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစိုးရေပးအပ္ေသာ ေျမေနရာမ်ားမွာ မိမိတို႕အတြက္ လံႈျခံဳမႈ မရွိသည့္အတြက္ လက္မခံၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ခ်ီးအႏာၱရယ္ဇံုအတြင္းေနထိုင္သူ ေဒသခံတဦးကဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔မေျပာင္းခ်င္ရတဲ့အပိုင္းက အဲ့ဒီေနရာေဒသမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက တိုက္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနရာေလး။ အဲ့   ဒီေနရာေတြက အခုခ်ိန္ထိမိုင္းမရွင္းရေသးဘူးေပါ့ေနာ အဲ့ဒီအႏၱာရာယ္ကိုလည္းေႀကာက္တယ္ဗ် ” ဟု ေမာ္ခ်ီးေဒသခံသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ေျမယာေပါင္း(၁၅၂)ကြက္ကို ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔ ေဘာလခဲခရိုင္၊ ဖားေဆာင္းျမိဳ႕တြင္ ကယားျပည္နယ္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးနွင့္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ၊ စည္ပင္သာယာေရးနွင့္ လူမွဳေရးဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္   ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးတို႔မွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

ေမာ္ခ်ီးတြင္ ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လက မိုးမ်ားၿပီး ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနရာေျခာက္ေနရာကို အစိုးရက    အႏာၱရာယ္ဇံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Comments

comments