ေျမယာျပသနာေျဖရွင္းေပးေရး အတြက္ အစိုးရသစ္ထံ ပထမဆံုး တင္ျပစာအေပၚ  တုန္႔ ျပန္ျခင္းမရွိေသး

‪#‎ဦးျမာ‬

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေျမယာျပသနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ပထမဆံုး တင္ျပထားမႈကို ၂လ ခန္႕ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ အစိုးရဖက္မွ တုန္႕ျပန္မႈ တစံုတရာ မရွိေၾကာင္း ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ မွ ဦးသဲရယ္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ က ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢမွ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ လိပ္မူၿပီး စာလႊာမ်ား ေပးပို႕ခဲ့သည္။

` က်ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ ဒီေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အားလံုးကိုဒီအစိုးရထက္ထက္မွာေျဖရွင္းေစခ်င္တာေပါ့ ´ဟု ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တပ္မွ ေျမေနရာ အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္သူမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးေစၿပီး ံ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ အျပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႕လြတ္ေပးခဲ့တာမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ယခုတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို တပ္ဖက္မွ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရုတ္သိမ္းခဲ့သည့္ အတြက္ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕   အ       ခက္ေတြ႕ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၎ တို႕ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အေလးထားေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးသဲရယ္ကဆက္ေျပာသည္။

`သူတို႔လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ မဲတစ္ျပားတန္ဖိုးကိုေတာ့ တန္ဖိုးထားသင့္တယ္ေပါ့ေနာ။ လက္ရွိအစိုးရမွာကေတာ့ ဒီေျမယာအေရးကိုလည္းဒီလက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကားမွာလည္းယံုၾကည့္မႈ အမ်ားႀကီးကြဲျပားသြားႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ `ဟုေျပာသည္။

ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္၏ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားမွာဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၅၉၅ ဧကသိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ၆၉၄ ဧက ျပန္လည္      စြန္႔လြတ္ခ့ဲသည္။

ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၅၉၂ ဧကသိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ျခင္းမရွိေသးေပ။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္းဧက ၄၇၀၄ ဧကသိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ၂၂၆၁ ဧက ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ခ့ဲသည္။ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇၁၀၀ဧက သိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။

Comments

comments